Pohledy na vybrané téma

Půda a životní prostředí

Základní funkcí půdy je zajištění potravy. Její využívání má však dopad na životní prostředí. Ovlivňuje např. kvalitu vody, ovzduší a biodiverzitu, ale také zdraví obyvatel.

Je tedy nezbytné, abychom půdu využívali ohleduplně a zajistili její ochranu nejen z hlediska udržení její úrodnosti, ale také z hlediska ochrany proti degradaci a znečištění. Důležitá je rovněž ochrana zemědělské půdy před zábory v souvislosti s rozrůstáním obcí, výstavbou průmyslových zón, těžební činností, nebo výstavbou dopravní infrastruktury.

 

Zdroj: www.wikipedia.org