Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Výroba, spotřeba a životní prostředí

Spotřeba a výroba má, mimo to, že uspokojuje naše potřeby, i vedlejší dopady.  Kromě pozitivních efektů, které se odrážejí ve zvýšení kvality života a celkovém rozvoji společnosti, má způsob, jakým spotřebováváme a vyrábíme, přímý podíl na mnoha současných environmentálních problémech. Mezi ně patří především globální klimatické změny, znečištění ovzduší, půdy a vod, nadměrné čerpání přírodních zdrojů a ztráta biodiverzity. Podíváme se proto, jaký vliv na životní prostředí a zdraví mají jednotlivá výrobní odvětví, naše vlastní spotřeba, a co se s tím dá dělat.
  

Zdroj: www.wikipedia.org