Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Napadlo vás někdy, kolik vody a elektrické energie se spotřebuje na výrobu školní lavice nebo katedry vašeho třídního učitele? Nebo špaget či minerálky? EPD vám to řekne.

Environmentální prohlášení o produktu (angl. Environmental Product Declaration, odtud „EPD“) je "soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu“ (od získávání surovin přes výrobu a používání až po jejich odstranění v podobě odpadu). Tyto informace se zjišťují metodou posouzení životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA).

Dokument (EPD) s těmito údaji musí být veřejně přístupný a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. V podstatě tedy jde o podrobný "průkaz" produktu o jeho vlivu na životní prostředí. Výrobce to sice něco stojí, ale na oplátku získají zajímavé informace, které mohou využít pro další zlepšování svých výrobků (např. vylepšit jejich design, aby stále plnily svou funkci, ale s použitím méně materiálu) a dostat se k zajímavým zakázkám.

Na rozdíl od ekoznaček jej využijí hlavně firmy, které nakupují výrobky ve velkém. Přece jenom – tolik údajů nejde vměstnat do jednoho obrázku na obalu, i když zabírají jen dvě přehledné tabulky. Ale i tak v nich lze najít zajímavé údaje. Více informací i samotná EPD např. o nábytku, špagetách a mnoha dalších výrobcích jsou k nalezení na stránkách CENIA.
  

Tab. 1: Spotřeba zdrojů při výrobě 1000 kg českého cementu

Zdroje

Fáze životního cyklu Celkem *)
Procesy horního toku
(těžba)
Procesy vlastní výroby
cementu
Neobnovitelné
Materiály kg 0,26 1630,81 1631,07
z toho:      
- vápenec   0,01 1630,00 1630,01
         
Energie MJ 1342,62 4080,04 5429,06
z toho:      
- uhlí 742,00 1470,00 2210,00
- ropa 98,60 122,00 221,00
- zemní plyn 246,00 2360,00 2610,00
- jaderná energie 260,00 128,00 388,00
Obnovitelné
Materiály kg 0,93 253,13 236,05
z toho:      
- alternativní suroviny   0,00 235,00 235,00
         
Energie MJ 23,66 1012,19 1036,22
z toho:      
- průmyslový odpad 1,65 986,00 983,65
Voda l 170,00 170,00 340,00
Elektřina kWh 246,67 124,45 371,11

*) Procesy dolního toku (užití a odstranění jako odpad) nejsou vzhledem ke způsobu zpracování (ukončení zabalením a expedicí) zahrnuty.

Zdroj: www.cenia.cz

 
Tab. 2: Spotřeba zdrojů při výrobě 1 kg italských těstovin Barilla (pro místní spotřebu)

Zdroje

Fáze životního cyklu Celkem *)
Procesy horního toku
(získávání a zpracování surovin)
Procesy vlastní výroby
těstovin
Pěstování
obilí
Mletí
mouky
Balení Výroba Distribuce
Neobnovitelné
Materiály
(g)
štěrk 0,6 0,0 11,1 2,7 0,0 14,4
fosfor 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6
chlorid draselný 5,8 0,0 0,1 0,0 0,0 5,9
vápenec 2,4 0,1 0,8 1,8 0,0 5,1
křemičitany hliníku 0,0 0,0 0,2 1,6 0,0 1,8
ostatní 1,8 0,0 1,1 0,3 0,0 3,2
Energie
(g)
uhlí 14,6 4,3 12,5 16,1 0,6 48,1
ropa 74,5 5,8 5,8 4,6 24,0 114,7
zemní plyn 32,7 8,5 26,5 71,1 1,2 140,0
uran <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
ostatní 0,0   0,2 0,0 0,0 0,2
Obnovitelné
Energie
(MJ)
vodní 0,03 0,03 0,03 0,09 0,0 0,18
větrná 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,01
sluneční 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,01
Voda (l)   63,7 0,2 1,9 3,6 0,1 69,5

*) Procesy dolního toku (užití a odstranění jako odpad) nejsou vzhledem ke způsobu zpracování (ukončení zabalením a expedicí) zahrnuty.

Zdroj: gryphon.environdec.com