Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Environmentální prostor

Dalším ukazatelem udržitelného rozvoje je environmentální prostor. Ten určuje, jaké množství energie, vody, půdy, neobnovitelných zdrojů a dřeva je možné trvale využívat, většinou v přepočtu na rok. Udává tak strop dovolené úrovně používání zdrojů, která by se neměla překročit. Na rozdíl od ekologické stopy používá přímo jednotky dané spotřební složky (energie, vody atd.) a nepřevádí je na plochu. Příkladem může být množství stromů, které můžeme v lese za rok pokácet, aniž by přestal plnit svou funkci. Překročením této meze může nastat dramatická změna podmínek v lese, jako tomu je např. (nejen) v Africe, kde lidé mají málo jiných zdrojů tepla než dřevo, které ve velkém spalují, a tak postupně mění své životní prostředí v poušť.