Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Fair Trade – ekonomicky šetrný obchod

Jedli jste již někdy Fair Trade čokoládu? Co je to vlastně Fair Trade? Spravedlivý obchod, jak Fair Trade do češtiny překládáme, je obchodní partnerství mezí výrobcem či pěstitelem z rozvojové země a kupujícím v zemi vyspělé. Spravedlnost spočívá zejména ve stanovení tzv. férové ceny. Ta zaručuje výrobcům a pěstitelům stálý příjem. Obsahuje navíc bonus určený například na stavby škol, hřišť, nemocnic a dalších potřebných věcí, na které by jinak peníze nemusely zbýt. Hlavním cílem Fair Trade je pomoci lidem z rozvojových zemí vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život.

Jelikož jde o partnerství, musí na oplátku výrobci a pěstitelé Fair Trade produktů splnit řadu podmínek. Při práci musí dbát na zdraví a bezpečnost pracovníků a zakázána je dětská práce. Jde často o věci, které u nás považujeme za samozřejmé, v rozvojovém světě tomu tak však být nemusí. Fair Trade také usiluje o co nejnižší znečištění životního prostředí. Koupí výrobku s certifikací Fair Trade tak jako spotřebitel podporujeme výrobce a pěstitele v chudých zemích ve zlepšování jejich životní situace vlastními silami. A jak Fair Trade výrobky poznáme? Jde nejčastěji o potraviny jako čokoláda, kakao, káva, koření nebo čaj označené logem, které vidíte na obrázku, či prodávané ve specializovaných Fair Trade prodejnách. Stále více se objevují další Fair Trade produkty, jako jsou rukodělné výrobky nebo oblečení. V České republice najdeme Fair Trade zboží ve specializovaných obchůdcích, obchodech zdravé výživy, ale i v některých supermarketech.

 

Obrázky
Obr. 1 Logo Fair Trade
Obr. 1 Logo Fair Trade
Obr. 2 Poznáte rostlinu na fotografii?
Obr. 2 Poznáte rostlinu na fotografii?
Coffea arabica (resp. její plody) jsou druhou nejobchodovanější komoditou a jejím pěstováním se na světě živí cca 25 mil. zemědělců. Jejich výdělky jsou však hluboko pod zisky obchodníků – Fair Trade je jednou z cest, jak jim pomoci.
Autor: Fernando Rebelo
Obr. 3 Příklady Fair Trade výrobků
Obr. 3 Příklady Fair Trade výrobků
Autor: TransFair e. V.
Odkazy