Pohledy na vybrané téma

Fosilní paliva – neobnovitelné zdroje energie

Na výrobu energie se v současné době hojně využívají tzv. fosilní paliva. Fosilní proto, že vznikala z fosilií, tedy odumřelých těl živočichů a rostlin z doby prvohor až třetihor. Obsahují velké množství uhlíku (C), jehož sloučeniny se díky podmínkám bez přístupu kyslíku nemohly kompletně rozložit. Mezi fosilní paliva řadíme uhlí, ropu a zemní plyn.

Fosilní paliva jsou neobnovitelné zdroje energie. Termín neobnovitelné zdroje vychází ze skutečnosti, že se tyto zdroje na Zemi vyskytují v omezeném množství a nemají schopnost „obnovy“. To znamená, že pokud je lidstvo vyčerpá, bude muset najít jiný způsob získávání energie. Současný svět, především pak ekonomika vyspělých západních států, je na neobnovitelných zdrojích závislá. Hlavním zdrojem energie je ropa, proto se někdy současná ekonomika nazývá ekonomikou ropnou. Lidstvo tak v blízké době stojí před historickým rozhodnutím a důležitým úkolem: nahradit fosilní paliva tak, aby pokrylo svoji energetickou potřebu v budoucnosti. Více se můžete dočíst v kapitole Vyčerpatelnost zdrojů.

Druhý problém, který je spojen s nakládáním s fosilními palivy, zejména pak s ropou a uhlím, je fakt, že energie z nich se získává prostřednictvím jejich spalování. Tento proces má negativní dopady zejména na čistotu ovzduší a přispívá ke globálním klimatickým změnám.