Pohledy na vybrané téma

Geotermální energie

Geotermální energie má svůj původ v tepelné energii nitra Země, která se uvolňuje radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Každých 100 m směrem do středu Země stoupá teplota o 3 °C, takže v hloubce 3 km je průměrná teplota kolem 100 °C.

Tuto energii lze využít buď přímo k vytápění, nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie (přeměnou tepelné energie páry na mechanickou práci rotoru turbíny a posléze na energii elektrickou). Geotermální energie se využívá v geotermálních elektrárnách.

Pro využívání geotermální energie jsou nejvýhodnější území na okrajích tektonických desek, kde dochází k projevům sopečné a tektonické aktivity. Obrázek 1 znázorňuje tektonickou mapu světa a výhodná území (červené tečky) na využívání geotermální energie. Nejvýhodnější území pro využívání této energie se nacházejí na takzvaném Plamenném prstenu (Ring of Fire).

V Evropě mezi takové oblasti patří Island, kde z geotermálních zdrojů pochází většina elektrické energie a kde jsou tyto zdroje využívány i k vytápění domů, ohřevu vody atd. V ČR se geotermální energie využívá pro vytápění budov a zoologické zahrady v Ústí nad Labem a pro vytápění budov v Děčíně. Plánuje se výstavba geotermální elektrárny v Litoměřicích a v Dětřichově na Liberecku.

Geotermální energie se ale může používat i v malém měřítku pro domácnosti. Tepelná čerpadla nejsou nic jiného než využívání tepla ze země.

 

Obrázky
Obr. 1 Aktivní sopky, tektonické desky a „Plamenný prsten“ (Ring of Fire)
Obr. 1 Aktivní sopky, tektonické desky a „Plamenný prsten“ (Ring of Fire)
Obr. 2 Gejzír v národním parku Yellowstone (USA)
Obr. 2 Gejzír v národním parku Yellowstone (USA)
Autor: Mila Zinkova
Obr. 3 Sopka Augustino, Aljaška (USA)
Obr. 3 Sopka Augustino, Aljaška (USA)
Obr. 4 Geotermální elektrárna Nesjavellir (Island)
Obr. 4 Geotermální elektrárna Nesjavellir (Island)
Gretar Ívarsson
Odkazy