Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Globalizace

Globalizace je procesem, který probíhá v oblasti ekonomické, sociální, kulturní, technologické i politické – existuje však mnoho názorů na to, co globalizace je a kam spěje. Jisté je, že se týká nás všech. Můžeme říci, že globalizace je proces, díky němuž se všichni stáváme obyvateli jedné „globální vesnice“. Díky mezinárodnímu obchodu jsou lidé na celém světě stále více závislí jeden na druhém. Zkracují se vzdálenosti a zrychluje se čas. Nejen statky, ale také informace obíhají planetu čím dál tím rychleji a ve stále větším množství. Díky globalizaci máme tedy přístup k většímu množství informací i spotřebních statků, dochází k růstu ekonomik i životní úrovně.

Na druhé straně s sebou globalizace nese vznik velmi závažných, takzvaných globálních, problémů. Nejde jen o tzv. globální oteplování. Globalizace má i své sociální dopady. Často je spojována s metaforou rozevírajících se nůžek, která symbolizuje zvětšující se rozdíl v životní úrovni a prohlubující se ekonomickou a sociální propast mezi oběma polovinami světa. Jednoduše řečeno: díky globalizaci ti bohatší bohatnou a chudší chudnou. Jaké to má další důsledky, se můžete dovědět v kapitole: Důsledky zvyšující se spotřeby – chudoba, možnosti a limity.

 

Obrázky
Obr. 1 Proces globalizace
Obr. 1 Proces globalizace
Zdroj: CENIA
Odkazy