Pohledy na vybrané téma

Globální "zdroje" – půdy a klimatické oblasti

Rozšíření půd ve světě je dáno především geologickým podložím a klimatickými podmínkami (např. teplotními a srážkovými poměry). Zastoupení půdních typů v jednotlivých státech je velice důležité, protože úrodné půdy jsou zdrojem obživy. Zásadní je ale také způsob obdělávání půdy tak, aby s ní bylo nakládáno šetrně a sloužila i dalším generacím. Určitě vás překvapí, že povrch pevnin, se kterým se pro obdělávání půdy a rozvoj zemědělství vůbec nedá počítat, zaujímá 40 % pevninského povrchu Země – jde o ledovce, tundru, pouště a hory. 

Na přiložené mapce je zobrazeno rozšíření půdy ve světě. Nejúrodnější půdy se nacházejí v klimaticky příznivých oblastech s dostatkem tepla a srážek. V extrémně chladných a suchých oblastech jsou půdy neúrodné.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa skupin půdních typů ve světě, 2003 (angl.)
Obr. 1 Mapa skupin půdních typů ve světě, 2003 (angl.)
Odkazy