Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

HDI a HPI – indexy kvality lidského života

Není lehké rozhodnout, zda je v životě důležitější mít střechu nad hlavou, zdraví, nezávadnou vodu, nebo dobré vzdělání. Podle vědců je to od každého něco a celkově mluvíme o tzv. kvalitě života. Nástroji k měření kvality života jsou, kromě výzkumů veřejného mínění, tzv. indexy. Jedním z nich je Index lidského rozvoje (Human Development Index, HDI), který byl poprvé zveřejněn v roce 1990 v rámci jednoho z programů Organizace spojených národů (OSN). HDI zahrnuje tři oblasti: zdraví, úroveň vzdělanosti a hmotnou životní úroveň. Země s nejvyšší úrovní rozvoje mají HDI 1, ty s nejnižší pak 0. Najdete je na přiložené mapě (obr. 1).

S indexem lidského rozvoje souvisí spousta dílčích socio-demografických ukazatelů. Zajímavé je např. srovnání mapy HDI s mapou nerovnoměrnosti příjmů nebo mapou „štěstí“. Mapa HDI je také nápadně podobná mapě naděje na dožití, která odráží zdravotní stav populace a vyhlídky na dlouhý život. Méně příjemná je pak souvislost s mapou obezity.

Dalším z indexů, které měří kvalitu života, je Index lidské chudoby (Human Poverty Index, HPI). Ten se na kvalitu života dívá z opačného pohledu než HDI. Jeho hodnota je tím vyšší, čím více lidí umírá v nízkém věku, nemá žádné vzdělání, přístup k pitné vodě a ke zdravotní péči. Kde leží nejchudší státy světa, se můžete jednoduše sami zjistit na mapě chudoby.

 

Obrázky
Obr. 1 Mapa světa podle hodnoty HDI, 2011
Obr. 1 Mapa světa podle hodnoty HDI, 2011
Podívejte se na obrázek, na kterém můžete vidět úroveň kvality lidského života podle Indexu lidského rozvoje (HDI). Tmavě modrá barva znázorňuje úroveň přibližující se k číslu 1 – tj. nejvyšší dosažitelnou úroveň. Opakem je pak světle modrá. Šedá značí oblasti, kde nejsou k dispozici žádná data.
Obr. 2 Mapa HDI – kraje ČR
Obr. 2 Mapa HDI – kraje ČR
Zdroj: ČSÚ
Obr. 3 Mapa HDI – okresy ČR
Obr. 3 Mapa HDI – okresy ČR
Zdroj: ČSÚ
Odkazy