Pohledy na vybrané téma

HDP

O hrubém domácím produktu (HDP) slyšíme z médií téměř denně. Proč se o něj všichni tak zajímají, co vůbec znamená a jak se měří? HDP (angl. Gross Domestic Produkt - GDP) je jedním z nejdůležitějších ukazatelů vypovídajícím o vývoji a výkonnosti národního hospodářství. Vypovídá také o životní úrovni lidí v dané zemi. O HDP platí jednoduchá rovnice: čím vyšší HDP, tím vyšší spotřeba, více uspokojených potřeb a vyšší životní úroveň.

HDP je peněžní hodnota celkového toku statků a služeb nově vytvořených na území daného státu za určité období (zpravidla za rok). Jinými slovy, HDP vyjadřuje celkovou finanční hodnotu vyrobeného zboží a služeb na území daného státu. Hodnoty HDP za ČR zveřejňuje Český statistický úřad. Chceme-li porovnat hodnoty HDP mezi zeměmi, které mají různý počet obyvatel, musíme HDP přepočítat na 1 obyvatele.

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj HDP ČR [mil. Kč]
Graf 1 Vývoj HDP ČR [mil. Kč] xls; 47kB
Zdroj: ČSÚ
Obr. 1 Porovnání výše HDP na obyvatele v evropských zemích, 2011 [v EUR]
Obr. 1 Porovnání výše HDP na obyvatele v evropských zemích, 2011 [v EUR]
Na obrázku vidíme, že vysoké HDP na obyvatele mají spíše severské země a země na západě Evropy. Nejvyšší hodnotu vyrobených statků a služeb na obyvatele má Lucembursko, Norsko, Švýcarsko, Švédsko. Naopak nižší hodnoty HDP na obyvatele jsou běžné na východě Evropy. Nízké hodnoty HDP má například Turecko, Rumunsko nebo Bulharsko.
Reálný růst HDP ve světě v roce 2011 [%]
Reálný růst HDP ve světě v roce 2011 [%]
Obr. 3 Porovnání výše HDP na obyvatele ve světě (2011)
Obr. 3 Porovnání výše HDP na obyvatele ve světě (2011)
Na obrázku můžeme porovnat HDP a tedy i celkovou ekonomickou úroveň jednotlivých zemí světa. Čím je barva tmavší, tím vyšší HDP daná země má.
Odkazy