Pohledy na vybrané téma

Hierarchie nakládání s odpady

Ještě než si řekneme něco víc o tom, jak vlastně s odpady nakládáme, zastavíme se u hierarchie nakládání s odpady (obr. 1). Toto slovní spojení určuje posloupnost či uspořádání jednotlivých přístupů v nakládání s odpady a jejich pozici na stupnici hodnot. Dle této posloupnosti bychom měli nejdříve učinit vše pro to, abychom vzniku odpadu zcela předešli. Někde to lze celkem snadno, je však třeba přemýšlet a jít na to chytře a s rozumem. Jak? Třeba odpovědným spotřebitelským chováním.

Když už odpad vznikne, měli bychom vědět něco o možnostech jeho materiálového využití – tedy takového využití, kdy se z odpadu stane surovina pro další výrobu (například z lepenkových krabic může vzniknout sešit na poznámky). Není-li materiálové využití odpadů možné, je vhodnější takový odpad (umožňují-li to jeho vlastnosti) energeticky využít ve spalovnách, např. pro výrobu tepla.

Když vlastnosti odpadu, technologie či omezená kapacita spaloven nebo i velká vzdálenost zabraňují tomu, že odpad není možné využít, dostáváme se na poslední stupeň pyramidy, tedy k odstranění odpadu. Je třeba říci, že takový přístup k nakládání s odpady je nejméně žádoucí. V ČR je bohužel nejčastějším způsobem nakládání s odpady právě jeho odstranění, kdy většina odpadu mizí na skládkách.

Obrázky
Graf 1 Podíl využití a odstranění odpadů z celkové produkce odpadů v ČR, 2011 [%]
Graf 1 Podíl využití a odstranění odpadů z celkové produkce odpadů v ČR, 2011 [%] xls; 18kB
Pokud se podíváme na tento graf, je zřejmé, že většina odpadů byla využita. V ČR bylo dle posledních sledovaných údajů (2011) materiálově využito 22 969 521 t odpadů (74,89 %) a energeticky využito (spalování ve spalovnách s energetickým využitím) 1 019 855 t odpadů (3,33 %) z celkové produkce odpadů (30 672 123 t). Co se týče odstranění odpadů, v roce 2011 bylo odstraněno skládkováním 3 872 934 t odpadů (12,63 %), jiným uložením (hlubinná injektáž, ukládání do povrchových nádrží) 20 118 t odpadů (0,07 %) a spalováním (bez energetického využití) 76 654 t odpadů (0,25 %) z celkové produkce všech odpadů.
Zdroj: CENIA (ISOH)
Odkazy