Pohledy na vybrané téma

Historie dopravy

Doprava byla od dávné historie až po současnost přirozenou součástí lidské civilizace a podmínkou jejího rozvoje. Ke klíčovým milníkům rozvoje lidstva docházelo v návaznosti na objevy v dopravě, jako byl vynález kola, postroje pro zvířata, parního stroje nebo spalovacího motoru. Lidská sídla byla dříve zakládána s ohledem na dopravu v blízkosti řek, moře nebo křižovatek obchodních cest. Bylo to tím, že až do průmyslové revoluce byla doprava pomalá, neefektivní a nákladná a výroba a spotřeba byly umisťovány co nejblíže k sobě. Teprve rozvoj dopravy na počátku 20. století a hlavně po 2. světové válce umožnil specializaci. Daná země či region se zaměřili na výrobu toho, na co měli vhodné přírodní a ekonomické podmínky. Byly tak položeny základy mezinárodního obchodu a posléze globalizace.