Pohledy na vybrané téma

Historie železniční dopravy

Navzdory svému názvu nepoužívala železnice na začátku své historie kovové kolejnice. Historicky první železnicí na světě byla v 6. století př. n. l. tzv. dráha Diolkos v dnešním Řecku, která zajišťovala převoz člunů přes 6 km širokou Korintskou šíji. Vozy tlačené otroky převážely čluny ve žlabech vyrobených z vápence. Diolkos fungovala více než 600 let.

Koleje přišly na řadu až později. Dřevěných kolejnic se v Evropě v 16. a 17. století využívalo k přepravě uhlí v dolech a z dolů do přístavů, kde bylo uhlí překládáno na lodě. Na přelomu 18. a 19. století bylo dřevo nahrazeno ocelí a koňská síla parním strojem. Železnice, jejíž rozvoj se zprvu soustředil ve Velké Británii a USA, se postupně rozšiřovala do ostatních zemí. Tou nejstarší na evropské pevnině byla koněspřežná železnice České Budějovice – Linec, postavená v letech 1825–1832. Významněji se železnice v ČR začala rozvíjet po roce 1839 a do roku 1914 bylo naše území pokryto poměrně hustou sítí železnic. Často s cílem ušetřit investice se tratě stavěly ve značně se klikatících trasách, které citelně omezují možnosti železniční dopravy dodnes. Poslední nová železniční trať byla v ČR zprovozněna v roce 1953 (Havlíčkův Brod – Brno).

Od roku 1955 se železnice modernizovala hlavně nahrazováním parních lokomotiv elektrickými a motorovými s podstatně vyššími výkony, hospodárností a čistším provozem. Běžný provoz parních lokomotiv u nás skončil v roce 1980. Od poloviny 90. let dochází v ČR k modernizaci hlavních železničních tratí na tzv. koridory.

 

Obrázky
Obr. 1 Historická parní lokomotiva 464.2 na trati Železný brod - Semily
Obr. 1 Historická parní lokomotiva 464.2 na trati Železný brod - Semily
Autor: Petr Lux ©
Obr. 2 Koněspřežná tramvaj v dnešním Brně
Obr. 2 Koněspřežná tramvaj v dnešním Brně
Autor: Harold
Odkazy