Pohledy na vybrané téma

HNP

Kromě hrubého domácího produktu často slyšíme i o hrubém národním produktu (HNP) (angl. Gross National Product - GNP). Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli?

HDP ČR zahrnuje všechny nové statky a služby vytvořené za dané období na území ČR, bez ohledu na to, zda je vyrobili Češi, nebo cizinci, kteří na území ČR podnikají. HNP nesleduje, na jakém území bylo zboží vyrobeno, ale zaměřuje se právě na národnostní hledisko. V HNP ČR není zahrnut například počítač vyrobený německým podnikem na území ČR. Naopak jsou v něm zahrnuty výrobky vyrobené českými podniky, které sídlí v zahraničí.

V ČR máme většinou HDP o něco vyšší než HNP. To znamená, že podniky ze zahraničí, které vyrábí u nás, vyrábějí zboží a služby o větší celkové hodnotě, než jakou mají zboží a služby vyrobené našimi podniky v zahraničí.