Pohledy na vybrané téma

Hromadná silniční doprava

S hromadnou silniční dopravou se setkáváme ve městech, jejich okolí, i v rámci dálkové dopravy. Na silnicích ji zajišťují autobusy, v některých městech i trolejbusy. Městská hromadná doprava (MHD) ve velkých městech zahrnuje i tramvaje a metro, které jsou řazeny mezi železniční dopravu. MHD je navíc často v okolí velkých měst propojena s dopravou železniční a příměstskou autobusovou dopravou a tvoří tzv. integrované dopravní systémy.

Výhodou hromadné dopravy oproti individuální automobilové dopravě je její menší vliv na životní prostředí kvůli větší přepravní efektivitě. To v praxi znamená, že takový autobus nebo trolejbus přepraví více lidí najednou a v přepočtu na osobu spotřebuje méně paliva či energie a vyprodukuje méně znečištění než automobil. V případě, že se i přesto rozhodnete autobusem nejet, pojede i bez vás a způsobí téměř stejné znečištění, jako když jím cestovat budete. Naopak když pojedete autem, způsobíte nemalé dodatečné znečištění životního prostředí a zátěž dopravní sítě. Nevýhodou hromadné dopravy je její menší flexibilita – autobus jede dle jízdního řádu po určené trase a nedostanete se s ním kdykoliv a kamkoliv byste chtěli. Přesto je díky rychlosti a ceně v určitých situacích nejvhodnějším způsobem dopravy. Více se dozvíte v kapitole: Jakou dopravu použít?

 

Obrázky
Obr. 1 Symbolem hromadné dopravy ve Velké Británii je červený londýnský double-decker
Obr. 1 Symbolem hromadné dopravy ve Velké Británii je červený londýnský double-decker
Autor: Brian Harrington Spier
Odkazy