Pohledy na vybrané téma

Hutnický průmysl

Hutnický průmysl (též metalurgie, metalurgický průmysl) je zaměřen na získávání a zpracování kovů z kovových rud. Jelikož rudy se těží, znamená to, že kovy, se kterými se každodenně setkáváme, mají přírodní původ a vznikly v dávné historii planety Země. Výrobky hutního průmyslu jsou například dráty, plechy, kovové trubky, traverzy, kolejnice nebo tzv. ingoty, což jsou odlitky kovu určené k dalšímu zpracování. Tyto výrobky využívají další průmyslová odvětví, zejména strojírenství, zpracování kovů (kovodělný průmysl) nebo výroba dopravních prostředků

Hutnický průmysl je možné rozdělit na hutnictví železa a oceli (tzv. černá metalurgie), která produkuje asi 95 % objemu hutní výroby na celém světě. Surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (obr. č. 1 a 2). Železo se dále zpracovává na ocel, což je slitina železa (Fe), uhlíku (C) a malého procenta dalších prvků, jako jsou hliník (Al), mangan (Mn), křemík (Si), chrom (Cr) nebo nikl (Ni) (tzv. legovací příměsi), které vylepšují fyzikálně-chemické vlastnosti oceli. K výrobě oceli se používá i železný šrot, čili odpad.

Druhou skupinou je hutnictví neželezných kovů, kam patří výroba hliníku (Al), cínu (Sn), olova (Pb), niklu (Ni) nebo rtuti (Hg). Objemem zanedbatelné, ovšem významem rozhodně nikoliv je odvětví zaměřené na získávání a zpracování vzácných kovů - zlata (Au), stříbra (Ag) a platiny (Pt). 

Centry hutní výroby v ČR je Ostravsko-karvinská pánev a Kladensko, kde je toto průmyslové odvětví napojeno na zdroje černého uhlí. Mezi velké podniky tohoto oboru patří např. Arcellor Mittal v Ostravě, Vítkovice Steel nebo Třinecké železárny.

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma vysoké pece
Obr. 1 Schéma vysoké pece
Vysoká pec mívá na výšku asi 30–50 m. Zaváží se shora a její provoz je nepřetržitý. Zavážku tvoří železná ruda, koks a další přísady. Surové železo se v určitých intervalech vypouští tzv. odpichem. V pánvích se dopraví do oceláren, nebo se odlévá do plochých kusů. K výrobě 1 tuny surového železa je třeba 1,9 tun železné rudy, 1 tunu koksu a 0,5 t vápence. Současně se surovým železem vznikne 0,5 tun strusky, která se používá k výrobě cementu anebo stavebních tvárnic.
Obr. 2 Vysoká pec v Esch-Belval (Lucembursko) - podobné se nacházejí v areálu železáren Vítkovice, který je dnes národní kulturní památkou
Obr. 2 Vysoká pec v Esch-Belval (Lucembursko) - podobné se nacházejí v areálu železáren Vítkovice, který je dnes národní kulturní památkou
Autor: Les Meloures
Odkazy