Moduly

Pro školy

Tato sekce je určena pro pedagogy a další pedagogické pracovníky, kteří by rádi využili informace ze vzdělávací části v praxi. Naleznete zde tři různé typy výukových modulů určených pro rozšíření praktické výuky ve škole i mimo ni. Pomocí tlačítka v hlavní  liště vyberte jednu z kapitol. Doplňková lišta pod názvy kapitol slouží k výběru jednotlivých modulů. Obsahově je nabídka členěna na konkrétní výukové celky a materiály, které využívají metod projektové nebo integrované tematické výuky, soubor pracovních listů a webových formulářů pro další práci. Naleznete zde také tipy na exkurze a školní výlety a sekci pro zveřejňování výstupů ze školních aktivit a přenos dobrých zkušeností.

Tak na nic nečekejte, zvolte si kapitolu a modul, který Vás zajímá a dejte se do práce…