Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Indexy a ukazatele - vývoj a stav obyvatel planety

Počet obyvatel naší planety závisí na mnoha faktorech a sleduje se pomocí různých ukazatelů. Nejdůležitějšími z nich jsou míra porodnosti a úmrtnosti. V minulosti byly oba tyto ukazatele velmi vysoké. Z důvodu nedostatku lékařské péče a obecně nízké úrovně medicínských znalostí nebyl nárůst populace tak rychlý a dlouhá léta se počet obyvatel zeměkoule příliš neměnil. Změna přišla až v druhé polovině 19. století – v době tzv. demografické revoluce. Od té doby se počet obyvatel neustále zvyšuje. Tento růst mají v posledních letech na svědomí zejména rozvojové oblasti světa. V rozvinutých státech, tedy i v ČR, se naopak předpokládá, že počet obyvatel bude klesat z důvodu snížené míry porodnosti a stárnutí populace, podobně jako v ostatních zemích EU.

Existují i jiné demografické ukazatele, které přímo souvisí s počtem obyvatel, ale také vyjadřují kvalitu života v dané zemi. Jedná se zejména o ukazatele naděje dožití (viz obr. 1) a průměrné délky života. Průměrný věk dožití se zvýšil mezi lety 1950 až 2005 ze 46 na 65 let. Očekává se, že do roku 2050 vzroste na 75 let. V rozvinutých státech se tato hranice posune až na 82 let. V nejméně rozvinutých státech, kde lidé umírají nejčastěji v padesáti letech, si prodlouží život v průměru o šestnáct let. Častým ukazatelem demografického srovnání je věková pyramida, na které poznáte, kdy docházelo k tzv. populačním boomům a propadům a jestli naše populace stárne. Stárnutí populace a nižší míra porodnosti, související se snižujícím se počtem obyvatel v produktivním věku (viz graf 1), je noční můrou ekonomů a v budoucnu se s ním budou muset vypořádat všechny vyspělé západní ekonomiky.