Pohledy na vybrané téma

Indikátory spotřeby a výroby

Jak měříme výrobu a spotřebu statků a služeb v různých zemích? Používáme takzvané indikátory (ukazatele) výroby a spotřeby. Tyto ukazatele slouží k tomu, abychom mohli posoudit takzvanou výkonnost hospodářství neboli ekonomiky země. Zajímá nás, jak naše hospodářství prosperuje, kolik vyrábí a nakolik umožňuje svým poptávajícím uspokojovat své potřeby – spotřebovávat. Výkonnost hospodářství se měří nejčastěji pomocí hrubého domácího produktu (HDP) nebo hrubého národního produktu (HNP).

Podle vývoje těchto ukazatelů v čase můžeme zhodnotit, jestli vyrábíme a spotřebováváme více, nebo méně, než loni, předloni či před deseti lety. Dále můžeme porovnávat rozdíly ve výkonnosti hospodářství různých zemí.
Dalšími ukazateli, které nám mohou říci něco o stavu ekonomiky, jsou úroveň cenové hladiny nebo kupní síla obyvatel v zemi.