Pohledy na vybrané téma

Individuální automobilová doprava

Automobil je jedním ze symbolů moderní doby a jejího konzumního stylu života. Auto již má dnes téměř každá evropská rodina. Není ničím neobvyklým, že některé rodiny vlastní automobily dokonce dva. Není tedy divu, že osobními automobily se uskutečňuje asi 60 % veškeré osobní dopravy ve světě. Automobil je velmi oblíben kvůli své flexibilitě (můžeme jím jet kdykoliv a téměř kamkoliv chceme) a také díky stále většímu individualismu lidí (chceme se pohybovat nezávisle na jiných a rozhodovat za sebe). Automobil však má i řadu nevýhod. Jeho provoz je relativně drahý, má malou kapacitu a na přepravenou osobu spotřebovává hodně paliva. Se spalováním paliv je navíc spojena produkce škodlivin do ovzduší. Dalším problémem je velká náročnost automobilu na prostor, jeho parkování vyžaduje velké plochy, kterých hlavně ve městech není nadbytek. Počet automobilů ve světě přesto neustále roste. Odhaduje se, že v roce 2020 počet všech aut ve světě vzroste ze současných 700 milionů na 1,6 miliardy, tedy více jak dvounásobek.
 

Obrázky
Obr. 1 Osobní automobil - symbol dnešní doby a jejího individualismu
Obr. 1 Osobní automobil - symbol dnešní doby a jejího individualismu
Autor: Norbert Aepli
Odkazy