Pohledy na vybrané téma

Individuální automobilová doprava v ČR

Individuální automobilová doprava (IAD) byla po roce 1990 druhým nejrychleji rostoucím druhem dopravy po dopravě letecké. Jak můžete vidět v grafu 2, její přepravní výkony se zvýšily o téměř 60 % za 10 let. Tento prudký rozvoj byl zapříčiněn růstem individualismu lidí, stále větší dostupností automobilu a obecně rostoucí poptávkou po dopravě. Společně s růstem přepravních výkonů klesala vytíženost automobilů a tak se zvyšoval i jejich počet na silnicích. Zatímco v roce 1990 (dle údajů za hl. m. Prahu) byla průměrná vytíženost automobilu 1,71 osoby, v roce 2000 to už bylo 1,4 osoby a v roce 2011 pak 1,3 osoby na automobil. Jezdíme už tedy v automobilu téměř sami, za čímž stojí rostoucí dostupnost vozidel a také používání služebních automobilů. Toto chování je ale významně neekonomické a také nešetrné k životnímu prostředí.

Nárůst přepravních výkonů IAD se naštěstí v posledních letech zastavil. Zvyšující se náklady na provoz automobilů (ceny pohonných hmot, dražší pojištění apod.) vedly současně k oživení dopravy veřejné.

Celkový přepravní výkon IAD byl v roce 2013 zhruba 65 mld. osbkm. To je možné představit si tak, že každý občan ČR ujel v automobilu za rok v průměru okolo 6 500 km. V porovnání s ostatními zeměmi EU (graf 1) je ČR v tomto ohledu podprůměrná. Je to dáno jednak mírně nižší mírou automobilizace a vyšším podílem využívání ostatních dopravních prostředků, zejména veřejné silniční dopravy. Více v kapitole: Osobní doprava ve světě