Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Informační nástroje ochrany životního prostředí

Tahle kapitolka je o osvětě. To znamená předávání informací různým skupinám (spotřebitelům, firmám, úřadům, aj.) o různých možnostech ochrany životního prostředí (např. biopotraviny, třídění odpadu nebo zpětný odběr elektroodpadu). Informace se předávají k tomu určenými nejvhodnějšími prostředky (letáky, billboardy, kampaně v rozhlasu a televizi, internetu apod.). Osvětu mohou provádět jak státní instituce, tak firmy i neziskové organizace, a to vlastně jakkoliv. To všechno můžeme souhrnně označit zkratkou EVVO – environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.

Určitě jste zaregistrovali billboardovou kampaň na podporu biopotravin od Ministerstva zemědělství, kampaň Hnutí DUHA s názvem Velká výzva, informační portál o životním prostředí v Praze ENVIS  nebo kampaň Buď líný.cz na hromadný odvoz elektroodpadu či stránky Zelené úřadování. Mezi informační nástroje patří i různé informační systémy provozované státní správou, např.: mapový portál Geoportál, Integrovaný registr znečišťování (IRZ) nebo samotné webové stránky CENIA, české informační agentury životního prostředí. Užitečné informace o ochraně životního prostředí jsou k nalezení na webových stránkách obcí, hlavně těch větších.

Možná jste také se školou byli na návštěvě v nějakém centru ekologické výchovy, nebo jste zažili jejich program přímo ve škole. Organizace zabývající se ekologickou výchovou mají totiž zajímavé programy o životním prostředí plné her a jezdí s nimi i do škol. Jsou rozesety po celé ČR, takže jedna z nich bude určitě i blízko od vás. V Praze je největším ekocentrem Toulcův dvůr v Hostivaři. Mnoho dětí z celé země už zažilo týden na SEVERu v Krkonoších nebo na Chaloupkách na Vysočině. Většina ekocenter je členem sítě Pavučina.