Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Instituce, organizace a dohody

Mezinárodní obchod, který je bezpochyby příčinou globalizace spotřeby a výroby, funguje na základě pravidel stanovených mezinárodními dohodami, institucemi a organizacemi. Mezi nejvýznamnější z nich patří Světová obchodní organizace (WTO, World Trade Organization), která stanovuje pravidla obchodu a řeší spory mezi svými členskými státy. WTO se zabývá třemi oblastmi – obchodem se zbožím, službami a obchodními aspekty práv k duševnímu vlastnictví. Nejvýznamnější z nich je obchod se zbožím, jehož pravidla obsahuje Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT, General Agreement on Tariffs and Trade). Ta je velmi důležitá jak pro firmy a podnikatele, tak i pro nás spotřebitele – ovlivňuje totiž, jaké zboží se dostane na pulty obchodů a hlavně za jakou cenu. Česká republika je členem WTO od počátku jejího vzniku (1995). WTO má v současnosti 159 členů a jejich počet se neustále zvyšuje.

Další z významných organizací je bezpochyby Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development), která vznikla v roce 1961 a slučuje 34 ekonomicky nejvyspělejších států světa. Jejich společným znakem je přijetí demokracie a tržní ekonomiky.

Podobné dohody a organizace působí i na jednotlivých kontinentech nebo regionech. Jako příklad uveďme Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA, North American Free Trade Agreement), která spojuje Kanadu, Spojené státy americké a Mexiko nebo BRICS společné hospodářské uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky.

 

Obrázky
Obr. 1 Logo Světové obchodní organizace
Obr. 1 Logo Světové obchodní organizace
Obr. 2 Logo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Obr. 2 Logo Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
Obr. 3 Logo Severoamerické dohody o volném obchodu
Obr. 3 Logo Severoamerické dohody o volném obchodu
Obr. 4 Mapa členských zemí OECD
Obr. 4 Mapa členských zemí OECD
Odkazy