Pohledy na vybrané téma

Integrovaná zemědělská produkce

Integrovaný systém zemědělské produkce se snaží spojit výhody ekologického a konvenčního (běžného) zemědělství. Usiluje o dosažení optimálních výnosů při zajištění vyšší kvality produktů způsobem, který nezatěžuje životní prostředí. Upřednostňuje ekologicky přijatelné metody hospodaření, zejména minimalizuje používání agrochemikálií. Snaží se o co největší využívání biologických a ostatních nechemických metod ochrany rostlin a co nejmenší spotřebu pesticidů. Používané pesticidy nesmějí být nebezpečnými jedy a musí působit selektivně, tedy jen na cíleného škůdce.

Integrovaná produkce musí být ekonomicky efektivní (zisková), šetrná, musí poskytovat zdravé, kvalitní produkty bez látek rizikových pro zdraví člověka. Produkty integrované produkce poznáte podle loga, které je na nich vytištěno – příklady viz obrázky.