Pohledy na vybrané téma

Integrované systémy veřejné dopravy

Integrované systémy dopravy spojují městskou hromadnou dopravu s příměstskou, která je zajišťována vlaky a linkovými autobusy. Spoje integrované dopravy na sebe lépe navazují a k cestování nám stačí jen jeden cestovní doklad. Jejich rozvoj si můžeme ukázat na příkladu Pražské integrované dopravy (PID).

Počet obcí obsluhovaných autobusy PID se od roku 2000 ztrojnásobil na 308 obcí v roce 2013, dopravní výkony autobusů se zvýšily za stejné období o 177 % na 26,8 mil. vkm. Vlaky zapojené do PID přepravily cca 19 mil. cestujících s jízdním dokladem PID v roce 2013. Od roku 2000 činí nárůst počtu cestujících 80 %. Cestovní doklad PID používá ve vlacích 73 % cestujících (v roce 2000 to bylo 39 % a v roce 1994 jen 17 % cestujících). Hranice města denně překročí v dopravních prostředcích PID v pracovní dny v jednom směru cca 176 tis. osob (50 % ve vlacích, 50 % v autobusech). Za stejné období vjíždí do Prahy zhruba 273 tis. osobních automobilů. Z toho vyplývá, že v dopravních vztazích mezi městem a jeho okolím automobily nadále převažují, i když PID pro ně začíná představovat významnou konkurenci.

 

Obrázky
Graf 1 Počet přepravených osob vlaky PID za 1 den (24 hodin) v letech 2001–2017
Graf 1 Počet přepravených osob vlaky PID za 1 den (24 hodin) v letech 2001–2017 xls; 68kB
Pozn. Počty přepravených cestujících o víkendu od roku 2014 nejsou k dispozici, jen roční počty.
Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2017
Graf 2 Vývoj podílu jízdních dokladů PID na železnici na území Hl. m. Prahy [%]
Graf 2 Vývoj podílu jízdních dokladů PID na železnici na území Hl. m. Prahy [%] xls; 68kB
Pozn. Pokles podílu PID v roce 2017 je způsoben zapojením rychlíkového segmentu do PID (kde podíl jízdenek PID je nižší).
Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2017
Obr. 1 Vlaky integrované hromadné dopravy v Praze (Praha–Ruzyně)
Obr. 1 Vlaky integrované hromadné dopravy v Praze (Praha–Ruzyně)
Autor: Pavel Ehrlich ©
Odkazy