Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Interaktivní výukové objekty

Vstoupili jste do „knihovny výukových objektů", souboru výukových materiálů podporujících individuální i skupinovou práci s ICT. V tabulce naleznete výběr nejzajímavějších interaktivních prezentací, testů, kvízů a pracovních listů, které umožní rozšířit vaší výuku. Knihovna je řazena dle zvoleného tématu.

NázevAutorLicencePopisSkupinaKe stažení
TeploMgr. Vítězslav ŠosSMART NotebookVýuková hodina vztahující se k problematice tepla (úvod patří opakování, následně prezentace nového učiva, kde žáci odpovídají na otázky, porovnávají správné odpovědi, vyvozují závislost tepla na dalších fyzikálních veličinách); spadá pod předmět Fyzika 2. stupeň ZŠ - 8. ročník.notebook
Vnitřní energieMgr. Blanka VroblováSMART NotebookVýukový materiál zpracovaný v rámci projektu OP VK; obrazová přednáška zaměřená na vnitřní energii a určení její změny, doplněna testovacími otázkami ( slovní úlohy, test, LAT, odkazy na videa); spadá pod předmět Fyzika 2. stupeň ZŠ.notebook
Elektromagnetické jevyMgr. Blanka VroblováSMART NotebookVýukový materiál zpracovaný v rámci projektku v OP VK; žák popíše elektromagnet a ukáže jeho praktické použití. Vysvětlí a předvede vznik indukovaného napětí, popíše a vyrobí elektromotor, uvede jeho užití; Materiál využívá pro vysvětlení tématu také videa, křížovky, interaktivní obrázky; spadá pod předět Fyzika 2. stupeň ZŠ.notebook
Teplo - možnosti a způsoby šetřeníMgr. Blanka VroblováSMART NotebookVýukový materiál zpracovaný v projektu v OP VK; zaměřený na teplo a jeho možnosti a způsoby šetření; materiál využívá způsoby jako myšlenková mapa, interaktivní kvízové otázky, animované obrázky; spadá pod předmět Fyzika 2. stupeň ZŠ.notebook
Elektrická energieMgr. Jana DvořákováSMART NotebookVýuková prezentace zpracovaná v rámci projektu v OP VK; objasnění pojmů, žáci vyvozují, na čem je el.energie závislá, informace ukryté pod obrazci, výpočty el.energie, využití v praxi 2. stupeň ZŠ.notebook
TeploMgr. Dušan RodekVýukové materiály a další informace na webu www.activucitel.cz může stahovat a využívat kdokoliv po předchozí registraci a příhlášení; především jsou určeny školám používajícím výukovou platformu PROPředváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.Předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Teplo a měrná tepelná kapacita. První strany sešitu se týkají opakování pojmů teplo (vysvětlení pojmu, značka, jednotka, výpočet), dále pojmu teplná výměna a měrná tepelná kapacita (potřeba tabulek). Další strany se týkají procvičení výpočtu tepla a měrné tepelné kapacity. Vše je vytvořeno interaktivní a zábavnou formou. Sešit se snaží klást důraz na procvičení a spolupracovat s ostatními spolužáky. 2. stupeň ZŠ - 7. ročník .flipchart
Gravitační sílaMgr. Dušan RodekVýukové materiály a další informace na webu www.activucitel.cz může stahovat a využívat kdokoliv po předchozí registraci a příhlášení; především jsou určeny školám používajícím výukovou platformu PRO Daný předváděcí sešit Gravitační síla je určen pro 6. ročník a je z oblasti fyziky. Má dotaci 1 - 2 hodin. Tento předváděcí sešit seznamuje žáky s látkou o gravitační síle, její využití a funkčností. Sešit je rozdělen na výukovou část, kde je vysvětení látky a zápis do sešitu. Další část je interaktivní - přiřazení šipek k obrázkům, znázornění a popisování gravitační síly u obrázků, převody jednotek, počítání příkladů a opakování. Použité nástroje - guma, pero, clona, výběr obtažením, zvýrazňovač. 2. stupeň ZŠ - 6. - 9. ročník .flipchart
Přeměny energieMgr. Zdeňka ZenáhlíkováVýukové materiály a další informace na webu www.activucitel.cz může stahovat a využívat kdokoliv po předchozí registraci a příhlášení; především jsou určeny školám používajícím výukovou platformu PROSešit je určen k zopakování a procvičení látky.Žáci si zopakují druhy energie a jejich přeměny. Řeší přeměny polohové a pohybové energie, vypočítají příklad. 2. stupeň ZŠ.flipchart
Vnitřní energie, teploMgr. Zdeňka ZenáhlíkováVýukové materiály a další informace na webu www.activucitel.cz může stahovat a využívat kdokoliv po předchozí registraci a příhlášení; především jsou určeny školám používajícím výukovou platformu PROSešit je určen k shrnutí a zopakování látky. Žáci si zopakují, co je vnitřní energie, jakými způsoby ji lze měnit a na čem závisí její velikost. 8. ročník ZŠ.flipchart
Pohybová energieMgr. Zdeňka ZenáhlíkováVýukové materiály a další informace na webu www.activucitel.cz může stahovat a využívat kdokoliv po předchozí registraci a příhlášení; především jsou určeny školám používajícím výukovou platformu PROPředváděcí sešit je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k zopakování a procvičení učiva. Žáci si zopakují, na čem závisí pohybová energie, procvičí se v převodech jednotek rychlosti. Na konkrétních příkladech porovnají pohybové energie různých těles v různých situacích a vyřeší příklad. 2. stupeň ZŠ.flipchart
VýkonMgr. Zdeňka ZenáhlíkováVýukové materiály a další informace na webu www.activucitel.cz může stahovat a využívat kdokoliv po předchozí registraci a příhlášení; především jsou určeny školám používajícím výukovou platformu PROPředváděcí sešit slouží k zopakování a procvičení látky. Žáci si zopakují, co znamená výkon ve fyzice, procvičí převody jednotek výkonu, výpočty příkladů. 2. stupeň ZŠ - 8. ročník.flipchart
EnergieMgr. Milada HladíkováCreative Commons CC-BY-NC-SAChápání souvislostí mezi energií a procesem konání práce; Základní vzdělávání druhý stupeň » Člověk a příroda 2. stupeň ZŠ - 9. ročník.notebook
Pohyby Země a jejich důsledkyMgr. Petr DoubravaCreative Commons CC-BY-NC-SAPrezentace objasňující důsledky pohybů Země ve sluneční soustavě. Obsahuje dvanáct úloh pro samostatnou práci studentů. porovná postavení Země ve vesmíru a podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy SŠ - gymnázia.ppt