Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Interaktivní výukové objekty

Vstoupili jste do „knihovny výukových objektů", souboru výukových materiálů podporujících individuální i skupinovou práci s ICT. V tabulce naleznete výběr nejzajímavějších interaktivních prezentací, testů, kvízů a pracovních listů, které umožní rozšířit vaší výuku. Knihovna je řazena dle zvoleného tématu.

NázevAutorLicencePopisSkupinaKe stažení
Vliv jedince na životní prostředíMgr. Lubomír SkalaSMART NotebookVýukový materiál zpracovaný v rámci OP VK; žáci doplňují názvy k obrázkům, odpovědi k otázkám ohledně životního prostředí, vlastní formulace problematiky; vše formou hry a diskuze .notebook
Globální problémy - odpady, odpadkyMgr. Milan KaplanSMART NotebookVýukový materiál popisuje a vysvětluje problematiku ŽP ve světě: nejpalčivější jsou odpady, odpadky, exhalace; lidská činnost, příčiny a důsledky; žáci se zapojují svými formulacemi a vysvětleními; spadá pod Zeměpis / Geografie 2. stupeň ZŠ - 8. ročník.notebook
Trvale udržitelný rozvojMgr. Marcela TalavaškováSMART NotebookVysvětlení pojmu udržitelný rozvoj a aktivizující metody upevnění učiva (praktický nácvik ve skupinách, práce na plachty papíru a na tabuli Smart, opakovací otázky; spadá pod předmět Ekologie .notebook
Interaktivní hraMgr. Michaela KuboňováSMART NotebookVýukový materiál zaměřený na procvičování učiva zábavnou hrou. Je určen pro práci v týmu (1. a 2. stupeň). 2. stupeň ZŠ.notebook
Velká ekologická hraPhDr. Věra HolotováCreative Commons CC-BY-NC-SADidaktická hra s kostkou k procvičování základních znalostí z oblasti ekologie. Hra je vhodnou pomůckou k realizaci průřezového tématu Environmentální výchova. Hra s kartičkami má výhodu v tom, že kartičky lze použít i samostatně – např. v soutěži družstev, a tím zapojit celou třídu (u mladších žáků). Také jako náměty k diskuzi, volnému psaní apod. 2. stupeň ZŠ.doc
Hospodaření s peněziPhDr. Milena Tichá, CSc.Creative Commons CC-BY-NC-SAPrezentace rozvíjí finanční gramotnost žáků. Ukazuje na různé možnosti využití volných peněžních prostředků. Motivuje k samostatnému hodnocení jednotlivých forem spotřeby, úspor a investic a vede k individuálnímu posuzování výhod a nevýhod jednotlivých finančních produktů. Je doplněna doporučenou studijní literaturou. navrhne způsoby, jak využít volné finanční prostředky (spoření, produkty se státním příspěvkem, cenné papíry, nemovitosti aj.), vybere nejvýhodnější produkt pro investování volných finančních prostředků a vysvětlí proč SŠ - gymnázia.ppt
Peníze a cenaPhDr. Milena Tichá, CSc.Creative Commons CC-BY-NC-SAPrezentace seznamuje s podstatou peněz a cenou a ukazuje na jejich úlohu v tržní ekonomice. Zachycuje vznik, vývoj, vlastnosti a funkce peněz. Definuje peněžní trh a uvádí jeho grafické znázornění. Obsahuje studijní literaturu. p používá nejběžnější platební nástroje, smění peníze za použití kursovního lístku SŠ - gymnázia.ppt