Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Internalizace externalit

Aby nedocházelo k negativním externalitám, tj. k přenášení nákladů podnikatele na ostatní, uplatňuje se řada opatření, které nutí podniky znečišťující své okolí snižovat množství znečištění vznikajícího z výroby, předcházet mu nebo napravovat škody z již vzniklého znečištění. Podniky jsou nuceny zavádět stále lepší technologie při výrobě, které tolik neznečišťují životní prostředí, za vzniklé znečištění platí podnikatelé poplatky státu (tzv. emisní povolenky), a pokud porušují předpisy o ochraně životního prostředí, musí platit také pokuty.

To vše platí ze své kapsy a tím kompenzují okolí to, že jejich výroba způsobuje znečištění, které ohrožuje ostatní. Tomu, že by podnik neměl přenášet žádné náklady na ostatní, ale měl by je všechny platit sám, říkáme „princip znečišťovatel platí“, nebo také „internalizace negativních externalit“. Jednoduše řečeno internalizace externalit představuje snahu o to, aby znečišťovatel za své znečištění zaplatil.