Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Jaderná fúze a transmutace

O jaderné fúzi a jaderné transmutaci, což jsou technologie postavené na opačném principu než jaderné štěpení, se už asi 50 let prohlašuje, že během 20 let by mohla být zavedena do praxe. Doposud se tak nestalo, naděje však neustávají. Jaderná fúze je jaderná reakce, při které se spojením jader lehkých prvků vytvoří nové těžší jádro za současného uvolnění obrovského množství energie. Pro tuto reakci je vhodným "palivem" například vodík 1H¹ nebo deuterium 1D². Zásoby těchto látek jsou v přírodě prakticky nevyčerpatelné. Jaderná transmutace je přeměna prvku na jiný, kdy z původního jádra vzniká jádro s málo odlišným protonovým číslem. Mohly by tak vzniknout nové generace jaderných elektráren, které by vyřešily současný problém s radioaktivním odpadem, jež je v současné době nepoužitelný. Bylo by totiž možné „spálit“ dlouho žijící radioizotopy za vzniku odpadu s krátkou dobou života, jehož aktivita by nejpozději do 300 let klesla na úroveň radioaktivního pozadí, tj. na běžnou hladinu radioaktivity, která se přirozeně vyskytuje v přírodě.