Pohledy na vybrané téma

Jak cestovat mimo město

Pro volbu nejrychlejšího, nejekonomičtějšího a nejekologičtějšího dopravního prostředku neexistuje univerzální návod. Pokud chceme docílit těchto tří „nej“, musíme naše rozhodnutí vždy přizpůsobit konkrétním podmínkám. Nejlépe si to ukážeme na příkladech. Na trasách z Prahy do Ostravy (přes Pardubice a Olomouc) a z Prahy do Ústí nad Labem, tedy na trasách železničních koridorů, je výhodné cestovat vlakem. Ten je až o 100 % rychlejší než autobus a stejně rychlý (Pendolino i rychlejší) jako automobil. V případě zdržení kolonou na dálnici je vlak dokonce výrazně rychlejší. Vlak je navíc oproti automobilu i levnější (v případě, že je v automobilu 1 osoba), a to dokonce i tehdy, pokud jedeme Pendolinem.

Pokud místa, mezi kterými cestujeme, spojuje dálnice nebo rychlostní silnice, a současně zde není železniční koridor (např. z Prahy do Brna), je obvykle nejrychlejší automobil. Na kratších dálničních trasách (např. z Prahy do Liberce) je délka cesty autobusem oproti autu srovnatelná. Cestovat automobilem se nám však vyplatí z finančního hlediska jen v případě, že nás jede více než 3.

Podle tabulek si sami můžete porovnat časovou náročnost a cenu dopravy na trase Praha – Ostrava a Praha – Liberec

Tab. 1: Srovnání časové náročnosti a nákladů na trase Praha–Ostrava pro jednotlivé varianty dopravy v roce 2015

Praha–Ostrava Délka trasy (km) Doba trasy (h) Celkové náklady (Kč)
Vlak
356 3:06 (Pendolino)
3:29 (Expres)
330,- (Pendolino)
295,- (Expres)
Autobus
395 5:45 410,-
 
Automobil*
375 3:31 780,-
 

  
Tab. 2: Srovnání časové náročnosti a nákladů na trase Praha–Liberec pro jednotlivé varianty dopravy v roce 2015

Praha–Liberec Délka trasy (km) Doba trasy (h) Celkové náklady (Kč)
Vlak
140 2:33 196,-
Autobus
103 1:15 100,-
 
Automobil*
103 1:09 214,-
 

* Počítána jedna osoba v automobilu, průměrná spotřeba automobilu 6,5 l/100 km a cena benzinu 32 Kč/l.
 

Zdroj: http://www.jizdnirady.cz; http://maps.google.com