Pohledy na vybrané téma

Jak cestovat ve městě

Podobně jako je možné porovnat cenovou a časovou výhodnost dopravy dálkové, lze to samé učinit i v případě dopravy ve městě a jeho blízkém okolí. Na trasách, kde je možné využít vlakové spoje začleněné do systému integrované dopravy (např. z Černošic do centra Prahy), je vlak zpravidla nejrychlejší i nejlevnější variantou dopravy. Obdobné je to na delších trasách propojených metrem. Přímo v centrech měst je pak nejvýhodnější variantou pro dopravu volba některého z prostředků městské hromadné dopravy. Automobilem se vyplatí cestovat z hlediska časové náročnosti jen mimo centrum a mimo dopravní špičku. Vhodnou alternativou, která je na krátké vzdálenosti nebo na vybraných trasách srovnatelná nebo dokonce rychlejší než MHD i automobil, je doprava cyklistická. Navíc, cena takové dopravy je nulová. Na delší trasy je pak kolo možné převážet metrem nebo v městských vlacích. Zároveň odpadají i problémy s hledáním parkovacího místa. Více o dopravě ve městech v kapitole: Udržitelná doprava ve městech.

Podle tabulky nebo přímo pomocí webového kalkulátoru si sami můžete porovnat časovou náročnost a cenu dopravy ve vybraných úsecích v Praze.

Tab. 1: Srovnání časové náročnosti a nákladů cestování hromadnou dopravou a automobilem na vybraných trasách v Praze a okolí v roce 2013

Úsek Čas dopravy MHD Vzdálenost MHD (km) Cena dopravy MHD (Kč) Čas dopravy auto (min) Vzdálenost auto (km) Cena dopravy auto (Kč)*
Klánovice -Karlovo náměstí 51 27 32 35 25,4 55
Černošice -Karlovo náměstí 30 17 32 35 19,3 42
Palmovka -Anděl 13 7 24 15 7,6 16

* Počítána jedna osoba v automobilu, průměrná spotřeba automobilu 6,5 l/100 km a cena benzínu 34 Kč/l.

Zdroj: http://www.dpp.cz; http://maps.google.com

 

Obrázky
Obr. 1 Tramvajová doprava v ulici Jaromírova – pohled z Nuselského mostu
Obr. 1 Tramvajová doprava v ulici Jaromírova – pohled z Nuselského mostu
Autor: Pavel Ehrlich
Odkazy