Pohledy na vybrané téma

Jak člověk energii získává?

Člověk se naučil, že energii může získat z různých zdrojů, umí ji zkoncentrovat a přeměnit do takové formy, aby ji mohl rychle, bezpečně a pohodlně využít, až ji bude potřebovat.

Celý proces získávání energie je v podstatě jen koloběh přeměny různých druhů energií. Například chemickou energii ukrytou v uhlí přeměňujeme skrze teplo na elektřinu. Úpravou ropy v rafinériích získáváme produkty, které využíváme především jako palivo v dopravě. Tyto dva příklady jsou velmi časté. Zdroji energie jsou zde však suroviny, jejichž zásoby nejsou nekonečné. Jedná se o fosilní paliva, tedy ta, která se před mnoha milióny let ukládala v zemi a nyní je můžeme využívat. Množství těchto zdrojů je omezené a za několik let dojdou. Říkáme proto, že jsou to neobnovitelné zdroje energie. Existují však i zdroje obnovitelné. Více si o nich a o výrobě energie z nich povíme v následujících kapitolách.

 

Obrázky
Graf 1 Podíl zdrojů na výrobu elektřiny ve vybraných státech světa v roce 2009 [GWh]
Graf 1 Podíl zdrojů na výrobu elektřiny ve vybraných státech světa v roce 2009 [GWh] xls; 49kB
Státy jsou seřazeny podle celkového množství vyrobené elektřiny
Zdroj: IEA (International Energy Agency)
Obr. 1  Co všechno se musí udělat, aby byla v zásuvce připravena elektřina k použití?
Obr. 1 Co všechno se musí udělat, aby byla v zásuvce připravena elektřina k použití?
Zdroj: CENIA
Odkazy