Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Jak energii ušetřit?

Neplýtvání a šetření energií je jediným energetickým řešením bez vedlejších dopadů na životní prostředí. Nejlevnější a nejčistší je totiž ta energie, která nemusí být vyrobena. Proto je budoucností lidstva šetrný život bez zbytečného plýtvání. Říkáme tomu také dobrovolná skromnost.

Šetření energií a surovinami na její výrobu je však možné i za pomoci moderních technologií a správných postupů při stavbě a užívání budov, nebo třeba šetrným užíváním osobního automobilu.

Obecně lze hovořit o potřebě změny našeho spotřebního chování. Nikdy totiž nebudeme schopni odstranit všechny dopady své činnosti na životní prostředí. Můžeme se však snažit, aby byly minimální. Bez nadměrného bohatství, což je náš současný stav, lze přitom žít spokojeně spoustu let.

Závazky k úsporám energií jsou cílem národních politik vyspělých států, ale mělo by být samozřejmostí, že svým chováním k nim budou přispívat všichni jednotlivci svým každodenním chováním.

Obr. 1. Proč je potřeba šetřit energií

Zdroj: CENIA