Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Jak lze omezovat negativní vlivy

Omezení negativních vlivů spotřeby a výroby na životní prostředí a lidské zdraví je možné docílit několika možnými způsoby. Vžilo se pro ně označení nástroje. Nejsou to překvapivě jen zákony a vyhlášky. Kromě těchto tzv. právních nástrojů se využívají ještě ekonomické nástroje (finanční zvýhodnění či znevýhodnění), technické nástroje, tj. pravidla stanovující technologie a materiály, které se smí nebo mají používat, dobrovolné nástroje, jejichž využitím si firmy mohou zlepšovat pověst, ale není to povinné), informační nástroje, které nepřikazují ani nestanovují, ale jen informují, co je dobré a co ne, a další, které se nedají zařadit ani do jedné z těchto škatulek, a proto jsou zmíněny samostatně. Řadu těchto nástrojů můžeme využít i my sami jako jednotlivci a tím významně přispívat k ochraně životního prostředí.