Pohledy na vybrané téma

Jak můžeme přispět my?

Ke snižování negativních efektů dopravy a tím i k tomu, abychom mohli žít v čistém a zdravém prostředí, můžeme významnou měrou přispět i my sami. Stačí přemýšlet o svém dopravním chování a snažit se dodržet několik pravidel. Peníze nás to stát nebude, ba právě naopak. Maximálně budeme nuceni občas obětovat trochu svého času a pohodlí. 

 1. Pokud možno, necestujte letadlem. Letecká doprava je vysoce energeticky náročná, neúměrně zatěžuje životní prostředí, produkuje velké množství skleníkových plynů a zvyšuje ekologickou stopu. Je lepší létat méně často a na delší vzdálenosti.
   
 2. Pokuste se nahradit cesty osobním automobilem nebo autobusem čistšími způsoby dopravy, např. tramvají, metrem, trolejbusem, vlakem. Krátké cesty absolvujte pěšky nebo na kole. Vzdáte-li se automobilu, nejen že ušetříte peníze a životní prostředí, ale prospějete i svému zdraví.
   
 3. Používejte menší a méně výkonný automobil, který má nižší spotřebu paliva a nižší emise. S rostoucí hmotností automobilu a objemem motoru spotřeba paliva a emise narůstají. Je vhodné si uvědomit, že úspora paliva o 1 l na 100 km přináší při průměrné roční ujeté vzdálenosti 10 tis. km úsporu cca 3 500 Kč a přibližně 200 kg emisí CO2.
 4. Používejte co nejnovější automobil. S ohledem na postupné zavádění emisních směrnic starší automobil znečišťuje ovzduší vždy více než novější. Novější automobil je navíc bezpečnější, pohodlnější a má nižší náklady na provoz a údržbu.
   
 5. Pokud v lokalitě, kde bydlíte, není veřejná doprava dostupná, problém se snažte řešit se zástupci obce či městské části. Oslovte ke spolupráci vaši školu, zaměstnavatele, spoluobčany, neziskové organizace, či zajděte do ekoporadny.

Pokud se přesto automobil k naší cestě rozhodneme použít, měli bychom respektovat pravidla ekonomické jízdy, nebo se zamyslet nad jeho efektivnějším a racionálnějším využitím.