Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Jak předcházet negativním vlivům

Přestože energetika je odvětví, které má na životní prostředí významný vliv, existuje celá řada způsobů, jak lze negativním vlivům předcházet.

Nejčastější formou je prevence vzniku emisí. Toho se dá dosáhnout vylepšením technologií výroby elektřiny a tepla či zlepšením kvality paliv a čištěním spalin. Dále se produkce emisí dá snížit nahrazením fosilních paliv obnovitelnými zdroji nebo pomocí jiných vyspělých technologií. Nejjednodušším způsobem, jakým šetřit životní prostředí, však zůstává šetření energií. Výroba a spotřeba energie podléhá přísnému dohledu a je třeba ji regulovat. K tomu je určena řada nástrojů, které dělíme na:

  • Administrativní – vyplývají ze zákona, jsou to různá povolení, limity pro vypouštění znečištění, územní limity těžby nebo technologické normy.
  • Ekonomické – poplatky, daně, nebo naopak dotace či daňové úlevy.
  • Dobrovolné – podnik se dobrovolně zavazuje k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, čímž si může získat lepší pověst, větší konkurenceschopnost a postavení na trhu. Dobrovolnými nástroji jsou například ekoznačky (ekologicky šetrný výrobek/služba), certifikáty (EMAS – systém řízení podniku s ohledem na životní prostředí), zavedení systému čistší produkce a další.
  • Informační – například registry znečištění (IRZ, ISPOP) nebo environmentální vzdělávání (EVVO).
  • Organizační – tvoří celkový rámec ochrany životního prostředí, patří sem zákony, vyhlášky nebo strategické dokumenty – například Státní politika životního prostředí.