Pohledy na vybrané téma

Jak se bránit ztrátám?

Víte, proč je elektřina přenášena dráty vysokého napětí? I nejlepší vodiče totiž kladou elektrickému proudu elektrický odpor (R). Důsledkem toho se při průchodu proudu vodič zahřívá a část elektrické energie se mění na teplo. Velikost ztrát závisí na odporu vodiče (ten je dán materiálem vodiče, jeho délkou a průřezem), ale především na druhé mocnině procházejícího proudu (I), dle zjednodušeného vzorce Pz= R·I². Dvakrát větší proud tedy způsobí čtyřikrát větší ztráty.

Výkon elektrického proudu je součinem napětí a velikosti proudu (P = U·I). Máme-li například přenést výkon 10 000 W, můžeme použít malé napětí 10 V, ovšem vodičem bude procházet velký proud 1 000 A. Jestliže však použijeme pro přenos napětí 10 000 V, bude vodičem procházet proud jen 1 A a tepelné ztráty klesnou milionkrát. Ekonomičtější je proto používat k přenosu na větší vzdálenosti co nejvyšší napětí, aby procházel co nejnižší proud. Teprve před místem spotřeby se napětí transformuje v transformátoru na poměrně bezpečnou hodnotu 230 V a 400 V.

Ztrátám tepla lze zabránit vhodnou izolací. Proto se proti úniku tepla z budov zateplují domy a do oken se používají izolační dvojskla. Stejný princip brání vychladnutí čaje – přeléváme ho do termosky, která má dvojité stěny. Potrubí na teplou vodu nebo páru se také obaluje stálou vrstvou izolace, stejně jako když se v zimě oblékáme do teplého oblečení. 

 

Obrázky
Obr. 1 Teplovod Mělník-Praha
Obr. 1 Teplovod Mělník-Praha
Autor: ŠJů
Obr. 2 Přenosová soustava vysokého napětí
Obr. 2 Přenosová soustava vysokého napětí
Autor: Edita Koblížková
Odkazy