Pohledy na vybrané téma

Jak vzniká a kde se ztrácí půda

Materiál, ze kterého vzniká půda, se nazývá matečná hornina. Proces vzniku půdy probíhá přeměnou této matečné horniny, tzv. zvětráváním, kdy jejím rozpadem vzniká zvětralina.

Zvětrávání je velice pomalý proces. Rychlost tvorby půdy závisí především na podnebí a složení matečné horniny. V našich klimatických podmínkách by se měl 1 cm půdy vytvořit v průměru za 100 let. Tvorba celého půdního profilu pak trvá přibližně 1 000 let.

Půda se ztrácí procesem, který nazýváme eroze, kdy voda a vítr odnáší svrchní vrstvy půdy. Ročně je v našem klimatickém pásmu erozí odnesena 0,5 mm silná vrstva půdy (tj. 1 cm půdy za 20 let). Rozmezí rychlosti eroze je široké, záleží na vegetaci, způsobu obdělávání půdy, sklonu a délce svahů, klimatu, složení půdy a vlivu člověka. Během povodní však může být odneseno za jeden den tolik půdy, jako normálními pochody za rok.