Pohledy na vybrané téma

Jak zabránit negativním vlivům a dopadům odpadů na životní prostředí

Při ochraně životního prostředí musíme mít na paměti, že každé nesprávné nakládání s odpady může způsobit poškození životního prostředí. Existuje mnoho způsobů jak tomu zabránit. Souhrnně jim říkáme nástroje ochrany životního prostředí. Jsou to především legislativní předpisy, které upravují povinnosti při produkci a nakládání s odpady. Kromě samotných technologií a technologických postupů existují ještě technické nástroje, ekonomické a informační nástroje. Ty posledně jmenované představují prevenci, tedy předcházení vzniku nežádoucích jevů a odstraňování příčin problémů. Jak se to dělá? Osvětou a vzdělávacími programy, které učí veřejnost, jak se odpovědně chovat a jak správně nakládat s odpady, které denně produkují. Informace a zájem o to, co se s odpady děje, podporují uvědomělý přístup a mohou pomoci ke snižování produkce odpadů a ke správnému nakládání s nimi.

 

Obrázky
Obr. 1 Nelegální skládka – typický příklad nesprávného nakládání s odpady
Obr. 1 Nelegální skládka – typický příklad nesprávného nakládání s odpady
Autor: ŠJů ©
Obr. 2 Cesta odpadu – schéma putování odpadů
Obr. 2 Cesta odpadu – schéma putování odpadů
Autor: EKO-KOM ©
Odkazy