Pohledy na vybrané téma

Jakou dopravu použít?

Každý z nás již někdy řešil, jak se dopravit tam či onam. Kromě chůze, která se vždy nehodí, máme na výběr z několika dopravních prostředků. Jejich možnosti jsou různé a náš výběr závisí na mnoha faktorech. Jaký je tedy pro nás ten nejlepší a jak se správně rozhodnout?

Pro výběr druhu dopravy je pro nás zásadní doba přepravy, tedy čas, který spotřebujeme na přesun z bodu A do bodu B. Doprava se postupně zrychluje, a to včetně dopravy hromadné, která na některých trasách úspěšně konkuruje dopravě individuální, tj. automobilům. Nejrychlejší je pak doprava letecká, tu však nechme tak trochu stranou.

Druhým podstatným hlediskem je pro nás cena dopravy. Ta je reprezentována nabídkou veřejných dopravců. Jejich ceny se vzájemně různí a za jízdu vlakem a autobusem na stejné trase tak většinou nedáme stejně. U železniční dopravy určuje její výši cena energií (především té elektrické), u autobusové silniční dopravy a cest automobilem pak cena pohonných hmot. Náklady na cestu automobilem závisí také na počtu cestujících. Jestliže jedeme sami, bude cesta ve srovnání s dopravou veřejnou téměř vždy nejdražší. Při cestování dvou, tří a více osob automobilem budou náklady srovnatelné nebo i nižší oproti dopravě hromadné. Je však třeba mít na paměti, že doprava veřejná, zejména železniční, má menší dopady na životní prostředí než doprava automobilová. Na kratší trasy, zejména ve městech, se jako výhodné ukazuje i cestování na kole, které je ze všech způsobů dopravy environmentálně nejpříznivější.