Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Je naše chování udržitelné?

Chceme-li zjistit, nakolik je naše chování udržitelné už teď a jak daleko nám zbývá „do cíle“, potřebujeme mít nějaký způsob, jak to měřit. Naštěstí takových způsobů existuje hned několik, i když některé z nich jsou značně zjednodušující. Obecně jim říkáme indikátory a patří mezi ně ekologická stopa, environmentální prostor a biologická kapacita území, uhlíková stopa nebo ekologický tlumok.