Pohledy na vybrané téma

K čemu člověk energii potřebuje

Spotřeba energie provází lidstvo od nepaměti. Vždyť rozvoj získávání energie šel ruku v ruce s rozvojem lidstva. S energií se setkáváme při nejrůznějších našich aktivitách. Energie nám dává teplo a světlo, pomáhá upravit potraviny, pohání dopravní prostředky i výrobní a zemědělské stroje a také pomáhá lidem se učit, bavit se nebo odpočívat. Energie je v podstatě vázána v každém výrobku, se kterým se v životě setkáme. Kdysi to byla hlavně lidská práce, dnes ji nahrazují stroje a vyspělé technologie. V moderních ekonomikách jsou to právě stroje, které spotřebovávají velkou většinu energie, kterou vyrobíme nebo umíme získat např. z ropy. Tu zbývající část přeměňujeme pomocí jednoduchých zařízení a procesů většinou na elektřinu, případně teplo.

A na co se vlastně všechna ta energie spotřebovává? Nejvíce na průmyslovou výrobu a k dopravě. Třetím největším odběratelem energie jsou domácnosti. V grafech je zanesen podíl a vývoj spotřeby energie v České republice.Graf 1: Spotřeba energie v ČR podle sektorů [%]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj konečné spotřeby energie v ČR v jednotlivých sektorech národního hospodářství [PJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR