Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Kam jezdíme nakupovat?

Z posledního dostupného průzkumu společnosti Incoma v roce 2014 vyplývá, že pro téměř polovinu obyvatel ČR (47 %) je hlavním nákupním místem hypermarket, dále následují diskonty s 24 % a supermarkety s 16% oblibou.

Menším prodejnám pak dává přednost 13 % domácností. V ČR funguje cca 300 hypermarketů, 680 supermarketů a více než 640 diskontních prodejen s celkovou plochou cca 2 300 tisíc m2. To znamená, že na 1000 obyvatel ČR připadá v těchto obchodech nákupní plocha o velikosti 220 m2.

Podíl těch, kteří jezdí do nákupního centra většinou autem, vzrostl na tři čtvrtiny, a to včetně míst, kam se lze snadno dostat MHD. Do svého oblíbeného nákupního centra jsou lidé ochotni dojíždět stále delší dobu – v průměru dojíždějí více než půl hodiny. Tráví zde rovněž stále více času, nejčastěji se zdržují déle než hodinu.

Zájem o hypermarkety vrcholí ve věkové skupině 30–39 let; od 50 let pak zájem o hypermarkety výrazně klesá ve prospěch menších prodejen. Hlavními důvody pro výběr prodejny jako hlavního nákupního místa je šíře sortimentu, slevové akce, celková cenová úroveň zboží v prodejně a dobrá dostupnost. Zákazníci hypermarketů kladou důraz zejména na široký výběr zboží, diskonty zákazníci volí především kvůli celkově příznivým cenám, pro supermarkety se rozhodují hlavně kvůli jejich snadné dostupnosti a u menších prodejen je nejčastějším důvodem návštěvy jmenován ochotný personál a rychlý nákup. Ve všech případech se však jedná o obchody, do kterých se lidé nejčastěji dopravují osobním autem. Zkuste se nad tím vším zamyslet.