Pohledy na vybrané téma
Navigace sekce

Kde se co vyrábí a proč?

Již jsme si řekli, že spotřeba a výroba neprobíhají na jednom místě. Co se tedy kde vyrábí nebo pěstuje a proč? Jednotlivé státy mají k dispozici různé přírodní zdroje a odlišné množství pracovní síly. Stejně tak cena těchto výrobních faktorů se liší – například průměrná mzda je v ČR mnohem vyšší než třeba v Indii. Ani technologie nejsou všude stejné. Všechny tyto faktory mají vliv na volbu, které zboží bude země vyrábět nebo kterou plodinu bude pěstovat. Pokud v jedné zemi dokážou vypěstovat kakaové boby levněji než v druhé, má první země v pěstování kakaa obrovskou, tzv. absolutní výhodu. Nemusí to ale znamenat, že se zde kakao pěstovat bude. Do hry totiž vstupují i ostatní plodiny, které je možné v první zemi vypěstovat. Je možné, že banánů zde umí vypěstovat se stejným množství zdrojů mnohem více než kakaa a tak dá země pěstování banánů přednost před kakaem. Ekonomie popisuje tuto problematiku pomocí teorie komparativních výhod.

A odkud tedy pochází nejvíce výrobků? Přes 80 % prodaného zboží v Evropě i v ČR se vyrábí v Asii. Průmyslové podniky běží naplno v Číně, Thajsku, Bangladéši, Kambodži nebo Pákistánu. Největším vývozcem svých výrobků dle celkové ceny vyvezeného zboží je pak, nikoliv překvapivě, Čína (11 % vývozu veškeré světové produkce). Nápis „Made in China“ se stal běžnou součástí našeho života a není snad výrobek, který by v Číně nedokázali vyrobit či alespoň napodobit. Čína se na čelo žebříčku dostala zejména díky exportu levné obuvi, oděvů, hraček, nábytku a dalšího zboží bez výrazného zastoupení technologií a s malou přidanou hodnotou. Druhým největším vývozcem je ekonomika USA, která vyvezla 8,4 % světové produkce. Následuje Německo s 8,3 %, dále pak Japonsko, Nizozemí a Francie. První tři jmenované země, tj. Čína, USA a Německo, tak zajišťují zhruba 28 % světového obchodu zboží.

Srovnáme-li však mezi sebou hlavní světové regiony, pak zhruba 2/3 světového exportu jdou v současnosti ze zemí Evropy a Asie. Největší podíl na světovém exportu zboží má pak jednoznačně Evropa.