Pohledy na vybrané téma

Kde se dá ušetřit?

Ceny energií neustále rostou a stav životního prostředí se zhoršuje. To jsou dva nejčastější důvody, které vedou obyvatele k zavedení nejrůznějších opatření, která snižují spotřebu energie. Toho lze dosáhnout zvýšením efektivního využívání energie, ve spojení se sníženou spotřebou energie a snížením spotřeby fosilních paliv.

Moderní technologie pomáhají těchto úspor dosáhnout již ve výrobě. Existuje však také spousta velmi jednoduchých řešení, která může používat každý z nás a nic nestojí. Zásadním předpokladem je šetření všemi zdroji energie bez ohledu na jejich cenu a dostupnost. Šetřit bychom měli s teplem i elektřinou, které se vyrábějí především z fosilních paliv, ale např. i s vodou a ostatními zdroji energie. Na každý výrobek, kterým jsou třeba i potraviny, totiž spotřebujeme určité množství ropy.

Úspory energie lze dosáhnout prostým snížením naší vlastní spotřeby, ať už se jedná o konzumaci statků nebo služeb. Spotřebu však nemusíme přímo omezovat, stačí se např. držet principů odpovídajících tzv. odpovědnému nakupování, snižovat svou produkci odpadů nebo více využívat obnovitelné zdroje energie. Možností je spousta. Je jen na nás, jakou z nich si zvolíme. Více o tom, jak můžeme jako spotřebitelé přispět k úsporám energií, si povíme v kapitole Úspora každého z nás a Šetření se zdroji.