Pohledy na vybrané téma

Kinetická energie

Jakmile se nějaký předmět pohybuje, znamená to, že má energii. Energie pohybujícího se tělesa se nazývá energie kinetická (též pohybová energie). Je-li těleso v klidu, má nulovou kinetickou energii.

Fyzikové pro kinetickou energii odvodili vztah:

Ek = 1/2m.v2,

kde m je hmotnost a v je rychlost tělesa.

To znamená, že čím rychleji se těleso pohybuje, například cyklista při jízdě na kole, tím má větší kinetickou energii (a naopak tím více energie musí vynaložit, než opět zabrzdí). Pokud se však stejnou rychlostí pohybuje těžší těleso, například automobil, má větší kinetickou energii díky své vyšší hmotnosti. Vyvarujte se proto jako cyklisté střetu s jedoucím automobilem, jakkoliv se vám zdá, že jede pomalu.

Protože pohyb těles je relativní, je nutné o kinetické energii uvažovat vždy ve vztahu k nějakému bodu či skupině bodů – k tzv. vztažné soustavě. Jistě se vám již někdy stalo, že jste seděli ve vlaku, který stál ve stanici. Podívali jste se z okna a uviděli jste jiný vlak, který se rozjížděl. V tu chvíli se vám mohlo zdát, že se pohybuje váš vlak, protože ten druhý vlak se vzdaloval. Tento „optický klam“ je důkazem toho, že vždy totiž záleží na tom, ve vztahu k čemu jev pozorujeme. Vůči nádraží jste byli v klidu, ale vůči druhému vlaku v pohybu. Kinetickou energii zkoumají části mechaniky zvané kinematika a dynamika.

Obr. 1 Porovnání velikosti kinetické energie různých předmětů, zvířat a lidí při různé rychlosti a zachování jejich hmotnosti.

Šipkami zvyšujte rychlost a zjišťujte, jak se mění kinetická energie jednotlivých objektů.