Pohledy na vybrané téma

Kolik aut jezdí ve světě?

Celkový počet motorových silničních vozidel, tj. osobních automobilů, autobusů, nákladních automobilů a užitkových vozidel bez motocyklů na světě se blíží jedné miliardě. Nejvyšší úroveň motorizace, tj. počtu motorových vozidel na 1 000 obyvatel, je v USA. Aktuální motorizace je tam okolo 800 vozidel na 1 000 obyvatel a blíží se stavu, že na každého obyvatele bude v průměru připadat jedno vozidlo. Je zajímavé, že z celkového počtu registrovaných vozidel v USA (cca 247 mil. vozidel) tvoří osobní automobily pouze o něco více než polovinu (cca 137 mil. vozidel). V ČR tvoří osobní automobily okolo čtyř pětin celkového počtu motorových vozidel.

Automobilizace ve světovém průměru již přesáhla hodnoty 100 automobilů na 1 000 obyvatel, což je možné si představit tak, že osobních automobilů je zhruba desetkrát méně, než činí počet obyvatel naší planety. V zemích s nejvyšší automobilizací, kam patří kromě USA např. země západní Evropy, Austrálie nebo Kanada, připadají na jeden automobil méně než 2 obyvatelé. Vůbec nejvyšší automobilizace na světě je v Monaku, Lucembursku a na Islandu. Nejvíce vozidel v absolutním měřítku je registrováno v USA. Na druhou stranu existují země, kde je automobilizace velmi malá nebo takřka nulová – v zemích jako je např. Bangladéš, Burundi nebo Mosambik připadá 1 osobní automobil na 1 000 obyvatel a automobilizace je tak zde 100krát nižší, než činí světový průměr.

 

Obrázky
Graf 1 Mezinárodní srovnání motorizace v roce 2016 [počet osobních automobilů/1000 obyv.]
Graf 1 Mezinárodní srovnání motorizace v roce 2016 [počet osobních automobilů/1000 obyv.] xls; 77kB
Zdroj: Eurostat, OECD, World Bank (2011)
Obr. 1 Mapa automobilizace světa – počet automobilů na 1000 obyvatel
Obr. 1 Mapa automobilizace světa – počet automobilů na 1000 obyvatel
Odkazy