Pohledy na vybrané téma

Kolik nás stojí odpady?

Odpady je třeba likvidovat v souladu se zákonem a to je poměrně nákladná záležitost. Ceny za zpracování a likvidaci odpadů průběžně rostou. Jednak jsou ovlivňovány nutností investic do lepších technologií (např. zabezpečení skládek, systémy čištění spalin, automatické recyklační linky) a jednak výší poplatku za odpady. Za odpady však můžete dostat i zaplaceno. Obce, které se zapojí do systému sběru a recyklace EKO-KOM, dostávají odměny za zajištění systému sběru tříděného odpadu a mohou pak nakládání se zbylým komunálním odpadem financovat právě z nich. Z toho plyne, že čím více toho vytřídíme, tím méně nás odpady budou stát.

Zjištění aktuálních cen za odstranění odpadů je poměrně složité, každé zařízení si ji stanovuje samo. Zohledňuje se také množství odpadů, které se bude odstraňovat. V průměru lze ale říci, že cena za skládkování (směsného) komunálního odpadu stojí cca 1 260 Kč/t, čímž se přiblížila ceně za jeho energetické využití (cca 1 300 Kč/t). To je příznivé zjištění, neboť pokud se obce rozhodnou upřednostnit energetické využití odpadů, lze dosáhnout výrazné úspory primárních surovin (uhlí, plynu, topného oleje, atd.).

 

Obrázky
Obr. 1 Cyklus energetického využívání odpadů v Evropě, 2010
Obr. 1 Cyklus energetického využívání odpadů v Evropě, 2010
In: Waste-to-Energy is a reliable energy source and makes an essential contribution to security of energy supply [online].[cit. 2013-02-13] Dostupné z:
Odkazy