Pohledy na vybrané téma

Komunální odpad – proč vzniká tolik komunálního odpadu?

Komunální odpad je nejčastějším druhem odpadu, se kterým se setkáme. Je to tím, že jej vytváříme my sami – domácnosti, občané, spotřebitelé. Vznik komunálních odpadů tedy není třeba nijak složitě popisovat. Je spojen s naším každodenním chováním a spotřebou. Jeho objem a složení závisí na tom, jak velkou máme spotřebu, jaké výrobky nakupujeme, jak bývají baleny a především na naší ekonomické situaci a celkové úrovni společnosti.

Co stojí za hlubší zamyšlení, je otázka v názvu kapitoly. Proč je všude tolik odpadů? Za jejich hromaděním stojí zejména celkový růst spotřeby. V dnešní společnosti jsme si zvykli více a častěji nakupovat věci nové, a ty, které by nám nebo někomu jinému mohly ještě sloužit, jednoduše vyhazovat. Složitost výrobků vyžaduje často i složitou a nákladnou opravu. V mnoha případech dokonce sami výrobci konstruují své výrobky tak, aby se jejich případná (i drobná) oprava nevyplatila a lidé byli nuceni koupit si výrobek nový a starý vyhodit. S každým novým výrobkem navíc vzniká spousta odpadu z obalů. Taktéž potraviny nakupujeme přes míru. Někdy je ani nestačíme zkonzumovat a tak zbytečně končí v popelnicích. Právem je proto dnešní společnost nazývána společností konzumní a tato doba věkem hyperkonzumu.Graf 1: Vývoj celkové produkce odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 2: Vývoj celkové produkce odpadů na obyvatele v ČR [kg/obyv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 3: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [t]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaRGraf 4: Vývoj celkové produkce komunálních odpadů na obyvatele v ČR [kg/obyv.]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR

 

 

Obrázky
Graf 1 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [tis. t]
Graf 1 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů v ČR [tis. t] xls; 40kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Graf 2 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů na obyvatele v ČR [kg/obyv.]
Graf 2 Vývoj celkové produkce komunálních odpadů na obyvatele v ČR [kg/obyv.] xls; 40kB
Zdroj: CENIA (ISOH)
Obr. 1 Nakládání s komunálním odpadem
Obr. 1 Nakládání s komunálním odpadem
Obr. 2 Jak by to nemělo vypadat u kontejnerů na komunální odpad
Obr. 2 Jak by to nemělo vypadat u kontejnerů na komunální odpad
Tady je příklad toho, jak by to nemělo u kontejnerů vypadat. Odpad, povalující se kolem kontejneru, je ošklivou ozdobou ulice. Odpad, který se do kontejneru prostě nevejde (objemný odpad), nepatří ani do jeho blízkosti. Objemný odpad můžeme bezplatně odevzdat ve sběrných dvorech v místě našeho bydliště nebo do speciálně přistavených kontejnerů na objemný odpad (tzv. bikranových van).
Autor: Superbmust
Odkazy